OchutnejCaj.cz - váš bezpečný průvodce světem čajů a bylin, čajové předplatné a služby
OchutnejCaj.cz - váš bezpečný průvodce světem čajů a bylin, čajové předplatné a služby
POZOR!!!
web je právě v rekonstrukci, jež bude trvat cca do konce roku 2017
Víte, že

"Chuť čaje poznáte jen tehdy, když se pořádně napijete! A když se napijete opravdu pořádně, můžete poznat i duši čaje. Napijte se tedy pořádně!"
Zajímavé odkazy

zážitkové degustace čajů - www.degustacecaju.cz
(profesionální degustace, prezentace a prodej čajů)


Thajské čaje
(vše o thajských čajích - v rekonstrukci)

DOBRÉ ČAJE pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví®
(vše o thajských čajích - v rekonstrukci)

Thajský Jiaogulan® - doplněk stravy, v bio kvalitě
(vše o Jiaogulanu - bylině 'nesmrtelnosti' - adaptogenu, jež je antistresorem, antioxidantem a harmonizátorem)

Thajský Bitter-Melon Tea - doplněk stravy, v bio kvalitě
(vše o momordice - bylině pro diabetiky, zájemce o hubnutí a likvidaci Helicobacter pylori - kancerogenu 1.třídy, jež má v žaludku 42 - 50 % české populace)

Thajský Gabaron Tea v bio kvalitě
(vše o 'GABA' čaji, jež má nejvíc antioxidantů ze všech čajů a je to nejlepší pro váš mozek)

Thajská matcha - mletý zelený čaj, v bio kvalitě
(vše o mačče - elixíru mládí, jež vám zlepší zdraví)

Thajská moringa v bio kvalitě
(vše o morinze - zásobárně všemožných látek, potřebných a prospěšných pro každý organismus)

Thajský lemongrass + blendy pravých čajů s citronelou, v bio kvalitě
((vše o lemongrassu a jeho blendech - unikátních relaxačních čajích pro každého)

Čajová školka
(starého Teamana, TeaDr.)

Jsem členem čajové sekce CZECH TEATENDERS v rámci České barmanské asociace

Portál nezávislých profesionálůJsem na volné noze

e-shop
(čaje, káva, čokoláda, byliny - doplňky stravy, příslušenství aj.)
Úvodní stránka > O průvodci...

O průvodci...

Ing. Zdeněk Nepustil
importér čajů a bylin - specialista na thajské a vietnamské čaje, aktivní teatender - licenční lektor a komisař CBA (čajová sekce Czech Teatenders, Česká barmanská asociace), geolog, konstruktér 3D kopírek a výrobce originálních 3D dřevěných dílů westernových sedlových koster všech typů, stoupenec půstování, minimalismu, pohybu, zdravého dýchání a funkčního životního stylu

NEPUSTILTEA.CZ
DOBRÉ ČAJE pro  inspiraci, pohodu a lepší zdraví®
výhradní dovozce špičkových thajských čajů a bylin v bio kvalitě (Organic Thailand, USDA ORGANIC)
přímý dovoz bylin - thajského jiaogulanu, thajského hořkého melounu / okurky, thajských čajů, vietnamských čajů a jiných specialit z Asie, profesionální degustace čajů, přednášky o čajích, certifikovaná výuka pro gastronomii a školství, výstavy, čajové poradenství, juniorské i profesionální čajové soutěže (JTC, TMC), čajové služby na míru, cestopisné pořady s čajem a hmatatelnými reáliemi (Vietnam, Thajsko, Čína a Kambodža)
---
korespondenční adresa: Palackého 9/2421, 352 01 Aš
fakturační adresa: Mírová 1386, 349 01 Stříbro
IČ: 736 77 451
mobil: +420 732 140 323
e-mail: info@dobrecaje.cz
č. účtu 213604078/0300 (při platbách uvádějte číslo objednávky nebo faktury jako variabilní symbol)
---
e-shop: www.NepustilTea.cz
---
momentálně v úpravách:
www.DegustaceCaju.cz (rozcestník webů, blog o čaji a degustacích čajů)
www.OchutnejCaj.cz (váš bezpečný průvodce světem čajů a bylin) 
www.Jiaogulan.cz (Jiaogulan - "pětilistý ženšen" thajská Gynostemma v bio kvalitě, adaptogen, harmonizátor a antistresor)
www.BitterMelonTea.cz (thajská Momordica charantia v bio kvalitě - proti Helicobacter pylori, na regulaci cukru a hubnutí)
www.ThajskaMatcha.cz (thajský mletý zelený čaj v bio kvalitě - elixír pro vaše dobré zdraví)
www.GabaronTea.cz (špičkový thajský polozelený čaj v bio kvalitě s "GABA" - pro váš mozek)
www.MoringaTea.cz (skvělá zásobárna všemožných látek, potřebných a prospěšných pro každý organismus, bio kvalita)
www.LemongrassTea.cz (unikátní relaxační čaj pro tělo i duši, bio kvalita)
---
neopomeňte navštívit:
www.Westman.cz - české westernové sedlářství s produkcí pracovních a soutěžních sedel - včetně sedlových koster v provedení wood/fiberglass a wood/rawhide - pro špičkové jezdce v ČR i zahraničí, vývoz westernových sedel do celého světa (... nejen do kolébky westernu - USA)

---

další zajímavé odkazy:
www.dobrecaje.cz/cajova_skolka/cajova_skolka.htm (vše o čaji z pera nezničitelného, nezkorumpovatelného a nezastižitelného čajmana, věčně mladého starého Teamana, TeaDr.)

aktuální informace o všech akcích - viz Kalendář akcí



---
Ing. Zdeněk Nepustil
tea and herb importer - Thai and Vietnamese tea specialist, active tea tender - licensed lecturer and CBA commissioner (tea section of Czech Teatenders, Czech Bartenders Association), geologist, designer of 3D copy machines and producer of original 3D wood parts of all types of western saddle skeletons, supporter of fasting, minimalism, movement, healthy breathing and functional lifestyle
NEPUSTILTEA.CZ
HIGH-QUALITY TEAS for inspiration, contentment and better health®
exclusive importer of top-class Thai teas and herbs in organic quality
(Organic Thailand, USDA ORGANIC)

direct import of herbs - Thai Jiaogulan, bitter melon / cucumber, Thai teas, Vietnamese teas and other specialities from Asia, professional tea tasting, lectures about teas, certified education for gastronomy and school system, exhibitions, tea consultancy, junior and professional tea competitions (JTC, TMC), tailor-made tea services, travel shows with tea and concrete facts (Vietnam, Thailand, China and Cambodia)
---
corresponding address: Palackého 9/2421, 352 01 Aš
invoice address: Mírová 1386, 349 01 Stříbro
company identification number: 736 77 451
telephone number: +420 732 140 323
e-mail address: info@dobrecaje.cz
number of bank account 213604078/0300 (provide the number of the order or invoice as a variable symbol when you make a payment)
---
e-shop: www.NepustilTea.cz
---
currently under editing:
www.DegustaceCaju.cz (web sites signpost, a blog about tea and tea tasting)
www.OchutnejCaj.cz (your safe guide to the world of tea and herbs) 
www.Jiaogulan.cz (Jiaogulan - "five-leaf ginseng" Thai Gynostemma in organic quality, adaptogen, harmonizer and anti-stress plant)
www.BitterMelonTea.cz (Thai Momordica charantia in organic quality - against Helicobacter pylori, for blood sugar regulation and losing weight)
www.ThajskaMatcha.cz (Thai milled green tea in organic quality - an elixir for your good health)
www.GabaronTea.cz (top-class Thai half green tea in organic quality with "GABA" - for your brain)
www.MoringaTea.cz (a great storehouse of all kinds of substances which are needed and beneficial to each organism, organic quality)
www.LemongrassTea.cz (the unique relaxing tea for body as well as soul, organic quality)
---
do not forget to visit:
www.Westman.cz - Czech western saddlery with the production of work and competition saddles - including saddle skeletons designed in combinations wood/fiberglass and wood/rawhide - for top riders in the Czech Republic as well as abroad, export of western saddles to the whole world (... not only to the western cradle - USA)

Nahoru Tisknout
 © 2014 DOBRÉ ČAJE pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví®